dd/mm/yyyy

Phục vụ covid

Hà Nội: Hoàn tất chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng phục vụ trong 3 tháng có dịch Covid-19

Theo thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ trên địa bàn Thủ đô đã chuẩn bị lượng hàng hóa sẵn sàng phục vụ nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội trong 3 tháng có dịch với tổng giá trị khoảng 194.000 tỷ đồng