dd/mm/yyyy

Phòng tài nguyên môi trường nậm nhùn

Xã nghèo ở Lai Châu nỗ lực bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM

Các cấp chính quyền, nhân dân xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã nỗ lực vượt khó bảo vệ môi trường, góp phần đẩy mạnh xây dựng NTM.