dd/mm/yyyy

Ông Lường Trung Hiêu

Đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi"

Nông dân Sơn La cùng nhau đoàn kết, giúp nhau trong lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững.


Hội Nông dân hợp tác với VNPT Sơn La, ngân Hàng TMCP Quân Đội

Ngày 26/4, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VNPT Sơn La và Ngân Hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sơn La.


Thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người nông dân vùng cao

Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã từng bước giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng các tiến bộ KHKT vào canh tác nông nghiệp, nâng cao thu nhập.


Khi nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác

Hội Nông dân Sơn La triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.