dd/mm/yyyy

Nông dân Sơn La góp sức xây dựng nông thôn mới

Nông dân Sơn La góp sức xây dựng nông thôn mới

Các cấp Hội Nông dân Sơn La tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, góp ngày công chung sức xây dựng nông thôn mới.