dd/mm/yyyy

Nông dân mai sơn phát triển cây ăn quả

Mai Sơn: Điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Mai Sơn (Sơn La) tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực.


Mai Sơn: Trên 3.500 ha cây trồng áp dụng sản xuất công nghệ cao

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, những việc làm cụ thể của huyện Mai Sơn (Sơn La) giúp nông dân nâng cao thu nhập.


Nữ nông dân tỷ phú ở vùng cao Tây Bắc

Dám nghĩ, dám làm từ mô hình chăn nuôi và trồng cây ăn quả, mỗi năm gia đình nữ nông dân Đỗ Thị Hoa thu nhập trên 1 tỷ đồng.


Sơn La: Khẳng định vai trò của Hội Nông dân với tam nông

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân Mai Sơn (Sơn La) đã khẳng định được vai trò trong phát triển kinh tế, xây dựng tam nông trên địa bàn.


Vùng đất này có nhiều tỷ phú, triệu phú nhờ trồng cây ăn quả

Những năm gần đây, nhiều hộ dân sinh sống ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã có cuộc sống dư giả nhờ chuyển đổi diện tích đất nương rẫy kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, đem lại nguồn thu nhập từ vài trăm triệu tới hơn 1 tỷ đồng/năm. Việc chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, đã góp phần giảm nghèo, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân tại các cơ sở.