dd/mm/yyyy

Mường ảng điên biên

Nông thôn Tây Bắc: Bản nghèo Pơ Mu giữ rừng bền vững

Trong vùng Nông thôn Tây Bắc, tỉnh Điện Biên có những bản nghèo của đồng bào dân tộc những kết quả giữ rừng ở đó lại đạt rất cao...


Bản nghèo Pơ Mu giữ rừng bền vững

Bản Pơ Mu, thuộc xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có 17 hộ gia đình, thì có đến 15 hộ nghèo và cận nghèo. Nhưng trong suốt hơn 30 năm qua, người dân trong bản chưa từng có ý định chặt những cây gỗ quý của bản mang ra ngoài bán


Hàng nghìn tỷ đồng dành cho những người giữ rừng ở Điện Biên

Gần 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Điện Biên, đã có hơn 1 nghìn tỷ đồng được dành cho những người trực tiếp làm công tác giữ rừng ở vùng đất biên ải xa xôi. Điều này cho thấy sự bền vững trong việc tạo sinh kế ổn định cho những nông dân, những người trực tiếp giữ màu xanh của rừng.