dd/mm/yyyy

Mô hình trồng cà phê

Đắk Lắk: Trồng cà phê lạ đời, để thảm cỏ tốt um thế mà lại giảm chi phí

Huyện Krông Năng (Đăk Lăk) đang áp dụng mô hình thảm cỏ che phủ đất, đây được xem là giải pháp cốt lõi trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Mô hình nằm trong chương trình sản xuất kết hợp với bảo tồn nguồn tài nguyên và an sinh xã hội (PPI Compact).


63.000 nông dân sẽ được hỗ trợ canh tác cà phê bền vững

Đó là 1 trong những mục đích hướng tới của hội thảo "Tăng cường năng lực thể chế cho phát triển bền vững chuỗi giá trị ngành hàng cà phê" diễn ra ngày 28.2 do Ban điều phối ngành hàng cà phê (VCCB) phối hợp T.Ư Hội NDVN tổ chức tại Lâm Đồng.