dd/mm/yyyy

Mận chín

Mận hậu chín đỏ trên cao nguyên Mộc Châu

Những ngày này, những vườn mận hậu bạt ngàn của bà con nông dân cao nguyên huyện Mộc Châu (Sơn La) đang chín đỏ thu hút đông đảo thương lái đến thu mua.