dd/mm/yyyy

Leo núi pha luông

Pha Luông - "đệ nhất hùng quan" ở Mộc Châu

Pha Luông - tên ngọn núi được coi là nóc nhà của cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) nằm tiếp giáp với biên giới Việt Lào cao chất ngất giữa tầng không...