dd/mm/yyyy

Lên vùng cao ăn Tết độc lập

Về Ngọc Chiến - "miền quê cổ tích" đón Tết Độc lập

Với đồng bào các dân tộc xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) ngày Tết Độc lập từ lâu đã là một ngày lễ quan trọng, trở thành một nét văn hóa độc đáo.