dd/mm/yyyy

Khu đô thị thiên đường Mắc Ca

Thành phố Lai Châu đẩy mạnh thu hút đầu tư

Phát huy lợi thế đô thị trẻ, TP. Lai Châu (Lai Châu) đã và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực; trong đó chú trọng lĩnh vực phát triển đô thị. Đã có không ít doanh nghiệp, tập đoàn đến thành phố Lai Châu khảo sát, nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư...


Him Lam vẫn "chắc chân" làm dự án Khu đô thị thiên đường Mắc Ca ở Lai Châu

Dù phải tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư, nhưng CTCP Him Lam vẫn là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án khu đô thị thiên đường Mắc Ca quy mô gần 42 ha tại Lai Châu.