dd/mm/yyyy

Hiệp hội sầu riêng

Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ I

Sáng 10/3, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.


Đắk Lắk thành lập Hiệp hội sầu riêng

Hiệp hội sầu riêng Đăk Lăk sẽ là cầu nối thương mại, kỹ thuật giúp cho sầu riêng Việt Nam đạt được phẩm chất tốt, năng suất cao, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu xuất khẩu.