dd/mm/yyyy

Đề án tái canh cà phê

Đề xuất nâng cao mức vốn vay tái canh cà phê lên 350 triệu đồng/ha, mở rộng đề án ra 11 tỉnh

Đề án tái canh cà phê đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho ngành cà phê Việt Nam, cụ thể là việc tái canh đã không làm giảm năng suất và sản lượng cà phê Việt Nam mà còn tăng năng suất và sản lượng. Đáng chú ý, hiệu quả lớn nhất chính là nhiều hộ nông dân đã thay đổi ý thức sản xuất loại cây này.


160.000ha cà phê đã tới tuổi “cụ”, tái canh vẫn... dậm chân tại chỗ

Dù Bộ NNPTNT đã có cả Đề án tái canh cây cà phê, Nhà nước cũng dành gói tín dụng 12.000 – 15.000 tỷ đồng cho vay tái canh cà phê nhưng việc triển khai tái canh ở các địa phương hiện vẫn dậm chân tại chỗ.