dd/mm/yyyy

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Thành phố Lai Châu đẩy mạnh thu hút đầu tư

Phát huy lợi thế đô thị trẻ, TP. Lai Châu (Lai Châu) đã và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực; trong đó chú trọng lĩnh vực phát triển đô thị. Đã có không ít doanh nghiệp, tập đoàn đến thành phố Lai Châu khảo sát, nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư...