dd/mm/yyyy

Đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng

Lai Châu: Nậm Nhùn đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng

Thời gian qua, Hạt kiểm lâm huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn.