dd/mm/yyyy

Công bố xã Chiềng Mung đạt chuẩn NTM

Sơn La: Thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/1, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.