dd/mm/yyyy

Chùa Phúc Lạc địa chỉ Nghệ An

Chiêm ngưỡng đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni độc nhất Nghệ An mắt hướng Biển Đông

Với gần 2 năm khởi công thi công, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni chùa Phúc Lạc, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cao tới 42m lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Mắt tượng hướng ra Biển Đông như dõi theo ngư dân vươn khơi.