dd/mm/yyyy

Chủ tịch công đoàn sơn la

Công đoàn giáo dục Sơn La: Hoạt động “tháng công nhân” năm 2022

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.