dd/mm/yyyy

Chi hội Nông dân nghề nghiệp Pà Cò

Hòa Bình: Nông dân tăng cường liên kết, cùng nhau làm homestay

Những năm qua, nhiều hội viên nông dân xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã liên kết chặt chẽ với nhau để làm du lịch cộng đồng (homestay)...