dd/mm/yyyy

Cao nguyên nà sản

Nông dân giàu lên từ nuôi lợn và trồng cây ăn quả

Mạnh dạn thay đổi tư duy làm kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, mô hình kinh tế của hội viên nông dân Trần Ánh Tuyết thu nhập hằng trăm triệu đồng mỗi năm.


Bước chuyển mình trên vùng đất lịch sử “Tập đoàn cứ điểm Nà Sản”

Sau 70 năm giải phóng, Tập đoàn cứ điểm Nà Sản đã khoác lên mình diện mạo mới, trở thành một trong những vùng kinh tế mạnh của huyện Mai Sơn (Sơn La).


Đổi thay vùng đất lịch sử "Tập đoàn cứ điểm Nà Sản"

Sau 70 năm giải phóng, Tập đoàn cứ điểm Nà Sản năm xưa đã khoác lên mình diện mạo mới, trở thành một trong những vùng kinh tế của huyện Mai Sơn (Sơn La).