dd/mm/yyyy

Cán bộ quản lý

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng cao Bắc Yên

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp "trồng người", do vậy, ngành giáo dục huyện Bắc Yên (Sơn La) không ngừng nỗ lực, tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, siết chặt kỷ cương, nền nếp học đường, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.


Lo mất ATTP tết, Quảng Ninh tăng cường chống buôn lậu thực phẩm

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban chỉ đạo 389 Quảng Ninh phải đẩy mạnh các hoạt động chống buôn lậu thực phẩm và thanh kiểm tra tại các chợ đầu mối để ngăn chặn nguy cơ mất ATTP dịp tết.