dd/mm/yyyy

Bản nguyên thủy

Bản Suối Rằm: Đường đến trường xa vời với con trẻ

Suốt nhiều năm liền, trẻ em người Mông ở bản Suối Rằm, xã Cun Pheo (Mai Châu – Hòa Bình) chưa một lần được đến trường...


Suối Rằm - bản nguyên thủy ở Mai Châu (Hòa Bình)

Hàng chục hộ dân ở khu Suối Rằm, xã Cun Pheo (Mai Châu, Hòa Bình) ở tít trên đỉnh núi. Bà con nơi đây sống vất vưởng, không biết thuộc về đơn vị nào quản lý...