dd/mm/yyyy

Bắc Yên tân dụng lợi thế để phát triển kinh tế

Bắc Yên tận dụng lợi thế để phát triển kinh tế

Huyện Bắc Yên (Sơn La) tạo điều kiện hỗ trợ người dân các xã vùng cao tận dụng lợi thế phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập.