dd/mm/yyyy

Bắc yên phát triển sơn tra

Sơn La rộn ràng mùa táo sơn tra

Tại các xã vùng cao của huyện Bắc Yên (Sơn La) như: Háng Đồng, Hang Chú, Tà Xùa, Làng Chếu,…thời điểm này là lúc bà con đồng bào dân tộc nơi đây bước vào mùa thu hoạch táo sơn tra. Vốn mọc tự nhiên, thế nhưng loại cây này đang trở thành cây trồng chủ lực, giúp đồng bào dân tộc nơi đây thoát nghèo.


Cây thoát nghèo trên vùng cao Bắc Yên

Loại cây thoát nghèo này vốn mọc tự nhiên ở các xã vùng cao huyện Bắc Yên. Loại cây này, là cây trồng chủ lực giúp đồng bào dân tộc nơi đây cao thoát nghèo.


Bắc Yên tận dụng lợi thế để phát triển kinh tế

Huyện Bắc Yên (Sơn La) tạo điều kiện hỗ trợ người dân các xã vùng cao tận dụng lợi thế phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập.